Temperature

 • Air Temp Mean
 • Air Temp Abs Max
 • Air Temp Abs Max Date
 • Air Temp Abs Min
 • Air Temp Abs Min Date
 • RH Mean
 • Precipitation (mm)
 • Wind Speed Mean m/s
 • Prevailing Wind Direction

Soil Temperature

 • Soil Temp(0cm)
 • Soil Temp(5cm)
 • Soil Temp(10cm)
 • Soil Temp(20cm)
 • Soil Temp(50cm)
 • Soil Temp(100cm)
 • Sunshine Duration(h)
 • Solar Radiation(MJ/m2)