Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report (Local)

  • Origin Time: 2021/10/24 14:05:11
  • Epicenter: 24.57°N, 121.79°E 18.6 km S of Yilan County Hall
  • Focal depth: 63 km
  • Magnitude (ML): 4.2

Intensity

Dongshan 2 Nanshan 2 Su-ao 1 Neicheng 1 Yilan City 1 Niudou 1 Aohua 1 Datong 1
Wulai 1 Xindian 1 New Taipei City 1
Sanguang 1 Taoyuan City 1