Maximum Accumulated Precipitation by District since 00 a.m. Today to the Present
2019/05/26 00:00 ~ 2019/05/26 11:10
Update Time: 2019/05/26 11:25:29
CountyRainfallStation CodeStation NameLocation
Keelung City----
New Taipei City----
Taipei City----
Taoyuan City----
Hsinchu City----
Hsinchu0.5C1D40NiaozuishanHsinchu CountyJianshi Township
Miaoli----
Taichung City1.0D2F23WulingTaichung CityHeping District
Changhua----
Nantou0.5C0I37
C1I26
C1I29
Yuchi
Beikeng
Fengqiu
Nantou CountyYuchi Township
Nantou CountyPuli Township
Nantou CountyXinyi Township
Yunlin----
Chiayi----
Chiayi City0.5C0M80ChashanChiayi CountyAlishan Township
Tainan City----
Kaohsiung City1.5C0V45FengsenKaohsiung CityXiaogang District
Pingtung----
Yilan1.0C0U95YingzilingYilan CountyToucheng Township
Hualien0.5C0T87
C0Z07
C1Z04
C0Z16
C0Z18
Liyutan
Wuhe
Lishan
Fenglin
Xincheng
Hualien CountyShoufeng Township
Hualien CountyRuisui Township
Hualien CountyZhuoxi Township
Hualien CountyFenglin Township
Hualien CountyXincheng Township
Taitung0.5C0S75
C0S81
C1S67
Xiangyang
Donghe
Motian
Taitung CountyHaiduan Township
Taitung CountyDonghe Township
Taitung CountyHaiduan Township
Penghu----
Kinmen----
Lienchiang----