Mean Wind Speed| Gust

RankingStation Namem/s | BSTime
1Pengchiayu7.0 | 403/18 00:10
2Tungchitao6.8 | 403/18 00:10
3Tungsha6.6 | 403/18 00:10
4Lanyu5.9 | 403/18 00:10
5Taipei3.8 | 303/18 00:10
6Penghu3.6 | 303/18 00:10
7Hengchun3.4 | 303/18 00:10
8Nansha3.4 | 303/18 00:10
9Matsu3.1 | 203/18 00:10
10Hualien3.0 | 203/18 00:10