Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2019/03/26 16:30
Valid:03/27 00:00~03/27 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLEAR 9~20 -0.6 11.3 9 4
Chongqing PARTLY CLOUDY 11~19 10.9 16.8 37 11
Fuzhou RAINY 10~24 10.3 18 131 17
Guangzhou RAINY 12~21 14.9 21.6 85 15
Haikou RAINY 22~27 18.6 25.7 51 10
Hangzhou RAINY 10~19 6 13.7 115 16
Hongkong RAINY 19~25 16.5 21.3 66.9 10.1
Kaifeng CLEAR 9~23
Kunming CLEAR 9~24 5.5 20.4 16.2 3
Lanzhou PARTLY CLOUDY 0~14 -0.4 12.1 9 4
Nanchang CLOUDY 10~19 8.1 14.8 151 17
Nanjing CLOUDY 9~20 4.4 13.5 69 11
Qingdao CLOUDY 8~13 2 8.7 21
Shanghai CLOUDY 9~19 5.1 12.7 81 13
Shenyang PARTLY CLOUDY 1~16 -4.4 6.4 16 5
Wuhan PARTLY CLOUDY 7~20 6.1 14.6 92 13
XI'AN CLOUDY 10~21 3.2 14 26 7