Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2019/07/15 16:30
Valid:07/16 00:00~07/16 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLOUDY 24~33 21.6 30.8 176 14
Chongqing CLOUDY 25~31 24.5 32.2 171 13
Fuzhou RAINY 26~33 25.3 34 92 10
Guangzhou CLOUDY 26~32 25.3 32.7 228 16
Haikou CLOUDY 27~35 25.2 33.1 210 14
Hangzhou CLOUDY 24~29 24.9 33.1 129 12
Hongkong CLOUDY 28~32 26.6 31.5 323.5 17.5
Kaifeng CLOUDY 26~31
Kunming CLOUDY 18~25 16.8 23.9 204.8 15.8
Lanzhou RAINY 10~25 16.2 29 57 12
Nanchang CLOUDY 25~32 26 33.8 122 10
Nanjing RAINY 22~30 24.6 32 188 13
Qingdao RAINY 23~27 21.9 26.7 177
Shanghai CLOUDY 23~27 24.8 31.6 128 12
Shenyang PARTLY CLOUDY 21~30 20.4 29 167 14
Wuhan CLOUDY 24~33 25.2 32.9 151 11
XI'AN RAINY 24~30 21.6 32 93 11