Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2019/09/22 16:30
Valid:09/23 00:00~09/23 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLEAR 15~26 14.2 25.8 49 7
Chongqing CLEAR 21~30 20.4 26.5 149 16
Fuzhou RAINY 21~26 22.9 30.3 147 13
Guangzhou CLEAR 18~27 23.8 31.4 172 13
Haikou PARTLY CLOUDY 24~28 24.2 30.6 251 15
Hangzhou RAINY 19~20 20.3 27.4 171 13
Hongkong CLEAR 25~30 25.5 30.3 299.7 14.4
Kaifeng CLEAR 18~27
Kunming CLOUDY 13~19 14.2 22.5 121.6 11.7
Lanzhou CLOUDY 8~19 10.9 22 46 11
Nanchang CLEAR 20~27 21.7 28.9 75 8
Nanjing CLEAR 19~26 19.1 27.2 95 10
Qingdao CLEAR 19~25 18.6 24.9 90
Shanghai RAINY 20~24 20.5 27.2 156 12
Shenyang CLEAR 12~22 11.9 23.5 77 8
Wuhan CLEAR 17~28 19.4 27.8 84 9
XI'AN CLOUDY 16~24 15.5 24.7 108 12