Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2019/05/25 16:30
Valid:05/26 00:00~05/26 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLOUDY 21~35 13.2 26.4 29 6
Chongqing RAINY 21~30 19 25.9 159 17
Fuzhou CLOUDY 20~27 19.2 26.6 197 19
Guangzhou RAINY 24~30 22.7 29.4 284 18
Haikou CLOUDY 26~33 24.2 32 183 16
Hangzhou RAINY 20~28 16.8 25.1 159 16
Hongkong RAINY 26~31 23.9 28.7 316.7 14.9
Kaifeng RAINY 23~35
Kunming CLOUDY 17~28 13.9 24.6 91.9 8.9
Lanzhou RAINY 10~24 10.4 23.9 38 8
Nanchang CLOUDY 23~26 19.2 26.1 253 17
Nanjing RAINY 22~29 15.7 25.3 96 10
Qingdao PARTLY CLOUDY 19~23 12.9 19.7 51
Shanghai CLOUDY 21~28 15.7 23.5 115 13
Shenyang CLOUDY 19~32 11.1 23.2 55 9
Wuhan CLOUDY 21~28 17.7 26.2 151 13
XI'AN CLOUDY 23~36 13.8 25.8 65 9