Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2018/03/23 16:30
Valid:03/24 00:00~03/24 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLEAR 8~20 -0.6 11.3 9 4
Chongqing RAINY 13~17 10.9 16.8 37 11
Fuzhou CLEAR 11~20 10.3 18 131 17
Guangzhou PARTLY CLOUDY 16~23 14.9 21.6 85 15
Haikou PARTLY CLOUDY 18~23 18.6 25.7 51 10
Hangzhou CLOUDY 12~21 6 13.7 115 16
Hongkong RAINY 19~23 16.5 21.3 66.9 10.1
Kaifeng RAINY 12~21
Kunming CLOUDY 10~23 5.5 20.4 16.2 3
Lanzhou CLOUDY 2~17 -0.4 12.1 9 4
Nanchang RAINY 13~18 8.1 14.8 151 17
Nanjing CLOUDY 11~21 4.4 13.5 69 11
Qingdao RAINY 6~16 2 8.7 21
Shanghai CLOUDY 9~19 5.1 12.7 81 13
Shenyang CLEAR -1~15 -4.4 6.4 16 5
Wuhan RAINY 12~18 6.1 14.6 92 13
XI'AN CLOUDY 11~21 3.2 14 26 7