Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2019/01/20 16:30
Valid:01/21 00:00~01/21 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing PARTLY CLOUDY -7~3 -9.4 1.6 3 2
Chongqing RAINY 8~11 5.6 9.5 20 10
Fuzhou RAINY 11~15 7.7 15 49 10
Guangzhou RAINY 16~23 9.8 18.3 43 8
Haikou CLOUDY 19~21 14.6 20.8 22 9
Hangzhou CLOUDY 5~8 1 8 59 12
Hongkong CLOUDY 18~21 13.6 18.6 23.4 5.6
Kaifeng CLOUDY -3~5
Kunming RAINY 3~15 1.5 15.1 11.7 2.2
Lanzhou SNOW -13~-4 -11.3 1.5 1 2
Nanchang RAINY 6~7 2.4 8.9 56 11
Nanjing PARTLY CLOUDY 1~6 -1.6 7 29 7
Qingdao CLEAR -2~1 -3.7 2.6 11
Shanghai PARTLY CLOUDY 3~8 0.5 7.7 39 9
Shenyang CLEAR -15~-1 -16.6 -5.2 7 4
Wuhan CLOUDY 1~7 -0.5 8.1 34 8
XI'AN CLOUDY -3~3 -4.2 4.8 6 4