earthquake report
 Intensity :
 Jiqi, Hualien County        5
 Shuilian, Hualien County      5
 Xilin, Hualien County       4
 Yanliao, Hualien County      3
 Tongmen, Hualien County      3
 Hualien City, Hualien County    3
 Hongye, Hualien County       2
 Aowanda, Nantou County       2
 Taroko, Hualien County       2
 Changbin, Taitung County      2
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Lishan, Taichung City       2
 Yushan, Nantou County       2
 Xiulin, Hualien County       1
 Yuli, Hualien County        1
 Fuli, Hualien County        1
 Sun Moon Lake, Nantou County    1
 Puli, Nantou County        1
 Aohua, Yilan County        1
 Chenggong, Taitung County     1
 Haiduan, Taitung County      1
 Alishan, Chiayi County       1
 Chishang, Taitung County      1
 Lidao, Taitung County       1
 Zhushan, Nantou County       1
 Wushikeng, Taichung City      1
 Donghe, Taitung County       1
 Niudou, Yilan County        1
 Gukeng, Yunlin County       1
 Dongshan, Yilan County       1
 Yuanlin, Changhua County      1
 Liyutan, Miaoli County       1
 Minxiong, Chiayi County      1
 Nan-ao, Yilan County        1
 Miaoli City, Miaoli County     1
 Guoxing, Nantou County       1
 Chiayi City            1
 Douliu City, Yunlin County     1
 Sihu, Yunlin County        1
 Tuku, Yunlin County        1
 Shuilin, Yunlin County       1