earthquake report
 Intensity :
 Shuilian, Hualien County      5
 Xilin, Hualien County       3
 Yanliao, Hualien County      3
 Hualien City, Hualien County    3
 Hongye, Hualien County       2
 Tongmen, Hualien County      2
 Aowanda, Nantou County       2
 Xibao, Hualien County       2
 Yushan, Nantou County       2
 Wushikeng, Taichung City      2
 Taroko, Hualien County       1
 Fuli, Hualien County        1
 Hehuanshan, Nantou County     1
 Chenggong, Taitung County     1
 Sun Moon Lake, Nantou County    1
 Puli, Nantou County        1
 Chishang, Taitung County      1
 Lishan, Taichung City       1
 Alishan, Chiayi County       1
 Donghe, Taitung County       1
 Zhushan, Nantou County       1
 Caoling, Yunlin County       1
 Wuta, Yilan County         1
 Douliu City, Yunlin County     1
 Chiayi City            1
 Miaoli City, Miaoli County     1
 Qishan, Kaohsiung City       1
 Changhua City, Changhua County   1
 Zhubei City, Hsinchu County    1