earthquake report
 Intensity :
 Taroko, Hualien County       5
 Hualien City, Hualien County    4
 Tongmen, Hualien County      4
 Xibao, Hualien County       4
 Xilin, Hualien County       4
 Hehuanshan, Nantou County     4
 Aowanda, Nantou County       4
 Xiulin, Hualien County       3
 Yanliao, Hualien County      3
 Shuilian, Hualien County      3
 Jiqi, Hualien County        3
 Lishan, Taichung City       3
 Nan-ao, Yilan County        3
 Nanshan, Yilan County       3
 Aohua, Yilan County        2
 Wuta, Yilan County         2
 Hongye, Hualien County       2
 Puli, Nantou County        2
 Sun Moon Lake, Nantou County    2
 Niudou, Yilan County        2
 Wushikeng, Taichung City      2
 Dongshan, Yilan County       2
 Changhua City, Changhua County   2
 Heping, Hualien County       2
 Tuku, Yunlin County        2
 Yushan, Nantou County       2
 Sihu, Yunlin County        2
 Su-ao, Yilan County        1
 Yuli, Hualien County        1
 Neicheng, Yilan County       1
 Xinyi Township, Nantou County   1
 Yilan City, Yilan County      1
 Zhushan, Nantou County       1
 Wufeng, Taichung City       1
 Mingjian, Nantou County      1
 Fuli, Hualien County        1
 Alishan, Chiayi County       1
 Guishandao, Yilan County      1
 Chenggong, Taitung County     1
 Zhubei City, Hsinchu County    1
 Lidao, Taitung County       1
 Gukeng, Yunlin County       1
 New Taipei City          1
 Taichung City           1
 Taoyuan City            1
 Guoxing, Nantou County       1
 Xinwu, Taoyuan City        1
 Dajia, Taichung City        1
 Chiayi City            1
 Douliu City, Yunlin County     1
 Jiali, Tainan City         1
 Nantou City, Nantou County     1
 Guanxi, Hsinchu County       1