earthquake report
 Intensity :
 Tongmen, Hualien County      7
 Taroko, Hualien County       6
 Xilin, Hualien County       6
 Xiulin, Hualien County       5
 Hualien City, Hualien County    5
 Xibao, Hualien County       5
 Hehuanshan, Nantou County     5
 Shuilian, Hualien County      5
 Heping, Hualien County       5
 Aohua, Yilan County        5
 Lishan, Taichung City       5
 Deji, Taichung City        5
 Nanshan, Yilan County       5
 Nan-ao, Yilan County        5
 Wuta, Yilan County         5
 Niudou, Yilan County        5
 Dongshan, Yilan County       5
 Neicheng, Yilan County       5
 Wufenshan, New Taipei City     5
 Aowanda, Nantou County       4
 Hongye, Hualien County       4
 Wushikeng, Taichung City      4
 Sanguang, Taoyuan City       4
 Yilan City, Yilan County      4
 Zhutung, Hsinchu County      4
 Miaoli City, Miaoli County     4
 Changhua City, Changhua County   4
 New Taipei City          4
 Zhongli, Taoyuan City       4
 Taipei City            4
 Jiqi, Hualien County        4
 Wugu, New Taipei City       4
 Xindian, New Taipei City      4
 Xinwu, Taoyuan City        4
 Xinyi District, Taipei City    4
 Tamsui, New Taipei City      4
 Puli, Nantou County        3
 Sun Moon Lake, Nantou County    3
 Wufeng, Hsinchu County       3
 Xinyi Township, Nantou County   3
 Nanzhuang, Miaoli County      3
 Liyutan, Miaoli County       3
 Emei, Hsinchu County        3
 Wufeng, Taichung City       3
 Zhushan, Nantou County       3
 Taichung City           3
 Sanyi, Miaoli County        3
 Nantou City, Nantou County     3
 Alishan, Chiayi County       3
 Hsinchu City            3
 Fuli, Hualien County        3
 Zhubei City, Hsinchu County    3
 Caoling, Yunlin County       3
 Muzha, Taipei City         3
 Shuangxi, New Taipei City     3
 Haiduan, Taitung County      3
 Douliu City, Yunlin County     3
 Lidao, Taitung County       3
 Yuli, Hualien County        3
 Fanlu, Chiayi County        3
 Zhunan, Miaoli County       3
 Keelung City            3
 Minxiong, Chiayi County      3
 Tuku, Yunlin County        3
 Yangmingshan, Taipei City     3
 Chiayi City            3
 Dacheng, Changhua County      3
 Sihu, Yunlin County        3
 Yushan, Nantou County       3
 Shuilin, Yunlin County       3
 Guoxing, Nantou County       2
 Yuchi, Nantou County        2
 Changbin, Taitung County      2
 Mingjian, Nantou County      2
 Guishandao, Yilan County      2
 Dajia, Taichung City        2
 Chenggong, Taitung County     2
 Taoyuan City            2
 Chishang, Taitung County      2
 Donghe, Taitung County       2
 Taoyuan, Kaohsiung City      2
 Shimen, New Taipei City      2
 Nanxi, Tainan City         2
 Yizhu, Chiayi County        2
 Jiali, Tainan City         2
 Shanhua, Tainan City        2
 Qishan, Kaohsiung City       2
 Yongkang, Tainan City       2
 Qigu, Tainan City         2
 Dongshan, Tainan City       2
 Kaohsiung City           2
 Dapu, Chiayi County        2
 Magong City, Penghu County     2
 Luye, Taitung County        1
 Jiaxian, Kaohsiung City      1
 Ludao, Taitung County       1
 Taimali, Taitung County      1
 Sandimen, Pingtung County     1
 Majia, Pingtung County       1
 Tainan City            1
 Pengjiayu, Keelung City      1
 Taitung City, Taitung County    1
 Pingtung City, Pingtung County   1
 Beinan, Taitung County       1
 Daren, Taitung County       1
 Dongjidao, Penghu County      1
 Shizi, Pingtung County       1
 Lanyu, Taitung County       1
 Liuqiu, Pingtung County      1