earthquake report
 Intensity :
 Hualien City, Hualien County    5
 Yanliao, Hualien County      5
 Tongmen, Hualien County      5
 Xiulin, Hualien County       4
 Taroko, Hualien County       4
 Shuilian, Hualien County      4
 Xilin, Hualien County       4
 Xibao, Hualien County       3
 Jiqi, Hualien County        3
 Hehuanshan, Nantou County     3
 Aowanda, Nantou County       3
 Lishan, Taichung City       3
 Aohua, Yilan County        2
 Nan-ao, Yilan County        2
 Deji, Taichung City        2
 Nanshan, Yilan County       2
 Wuta, Yilan County         2
 Hongye, Hualien County       2
 Heping, Hualien County       2
 Sun Moon Lake, Nantou County    2
 Wushikeng, Taichung City      2
 Changhua City, Changhua County   2
 Yushan, Nantou County       2
 Douliu City, Yunlin County     2
 Puli, Nantou County        1
 Guoxing, Nantou County       1
 Niudou, Yilan County        1
 Dongshan, Yilan County       1
 Changbin, Taitung County      1
 Yuli, Hualien County        1
 Sanguang, Taoyuan City       1
 Xinyi Township, Nantou County   1
 Yilan City, Yilan County      1
 Zhushan, Nantou County       1
 Wufeng, Taichung City       1
 Fuli, Hualien County        1
 Taichung City           1
 Alishan, Chiayi County       1
 Haiduan, Taitung County      1
 Chenggong, Taitung County     1
 Lidao, Taitung County       1
 Chishang, Taitung County      1
 Zhunan, Miaoli County       1
 Gukeng, Yunlin County       1
 Donghe, Taitung County       1
 Fanlu, Chiayi County        1
 Zhongli, Taoyuan City       1
 Wufenshan, New Taipei City     1
 Xinwu, Taoyuan City        1
 Sihu, Yunlin County        1
 Shuilin, Yunlin County       1
 Yizhu, Chiayi County        1
 Dacheng, Changhua County      1
 Shanhua, Tainan City        1
 Tuku, Yunlin County        1
 Qishan, Kaohsiung City       1