earthquake report
 Intensity :
 Taoyuan, Kaohsiung City      4
 Jiaxian, Kaohsiung City      4
 Sandimen, Pingtung County     4
 Fanlu, Chiayi County        4
 Beinan, Taitung County       3
 Luye, Taitung County        3
 Lidao, Taitung County       3
 Majia, Pingtung County       3
 Qishan, Kaohsiung City       3
 Taitung City, Taitung County    3
 Dapu, Chiayi County        3
 Taimali, Taitung County      3
 Chishang, Taitung County      3
 Nanxi, Tainan City         3
 Haiduan, Taitung County      3
 Jiuru, Pingtung County       3
 Dongshan, Tainan City       3
 Fuli, Hualien County        3
 Chenggong, Taitung County     3
 Xinpi, Pingtung County       3
 Shanhua, Tainan City        3
 Yongkang, Tainan City       3
 Tainan City            3
 Jiali, Tainan City         3
 Caoling, Yunlin County       3
 Chiayi City            3
 Minxiong, Chiayi County      3
 Qigu, Tainan City         3
 Gukeng, Yunlin County       3
 Nanzi, Kaohsiung City       3
 Sihu, Yunlin County        3
 Douliu City, Yunlin County     3
 Sun Moon Lake, Nantou County    3
 Yushan, Nantou County       3
 Wushikeng, Taichung City      3
 Donghe, Taitung County       2
 Pingtung City, Pingtung County   2
 Daren, Taitung County       2
 Ludao, Taitung County       2
 Changbin, Taitung County      2
 Shizi, Pingtung County       2
 Xinyi Township, Nantou County   2
 Shuilin, Yunlin County       2
 Tuku, Yunlin County        2
 Mingjian, Nantou County      2
 Hengchun, Pingtung County     2
 Yuchi, Nantou County        2
 Nantou City, Nantou County     2
 Eluanbi, Pingtung Conuty      2
 Dacheng, Changhua County      2
 Wufeng, Taichung City       2
 Dongjidao, Penghu County      2
 Yanliao, Hualien County      2
 Taichung City           2
 Hualien City, Hualien County    2
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Lishan, Taichung City       2
 Xibao, Hualien County       2
 Liyutan, Miaoli County       2
 Kaohsiung City           2
 Dajia, Taichung City        2
 Nanshan, Yilan County       2
 Zhubei City, Hsinchu County    2
 Yilan City, Yilan County      2
 New Taipei City          2
 Zhushan, Nantou County       2
 Muzha, Taipei City         2
 Liuqiu, Pingtung County      2
 Taipei City            2
 Dawu, Taitung County        1
 Chunri, Pingtung County      1
 Hongye, Hualien County       1
 Kenting, Pingtung County      1
 Xilin, Hualien County       1
 Aowanda, Nantou County       1
 Guoxing, Nantou County       1
 Lanyu, Taitung County       1
 Magong City, Penghu County     1
 Nanzhuang, Miaoli County      1
 Emei, Hsinchu County        1
 Niudou, Yilan County        1
 Sanguang, Taoyuan City       1
 Hsinchu City            1
 Dongshan, Yilan County       1
 Xinwu, Taoyuan City        1
 Neicheng, Yilan County       1
 Shuangxi, New Taipei City     1
 Wugu, New Taipei City       1
 Yangmingshan, Taipei City     1
 Taoyuan City            1
 Keelung City            1