earthquake report
 Intensity :
 Changbin, Taitung County      4
 Chenggong, Taitung County     4
 Donghe, Taitung County       4
 Yuli, Hualien County        3
 Fuli, Hualien County        3
 Haiduan, Taitung County      3
 Chishang, Taitung County      3
 Xilin, Hualien County       3
 Yanliao, Hualien County      3
 Wushikeng, Taichung City      3
 Changhua City, Changhua County   3
 Hongye, Hualien County       2
 Lidao, Taitung County       2
 Luye, Taitung County        2
 Shuilian, Hualien County      2
 Ludao, Taitung County       2
 Yushan, Nantou County       2
 Beinan, Taitung County       2
 Taitung City, Taitung County    2
 Taoyuan, Kaohsiung City      2
 Tongmen, Hualien County      2
 Hualien City, Hualien County    2
 Aowanda, Nantou County       2
 Caoling, Yunlin County       2
 Fanlu, Chiayi County        2
 Taroko, Hualien County       2
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Xibao, Hualien County       2
 Gukeng, Yunlin County       2
 Mingjian, Nantou County      2
 Nantou City, Nantou County     2
 Douliu City, Yunlin County     2
 Lishan, Taichung City       2
 Deji, Taichung City        2
 Jiuru, Pingtung County       2
 Wufeng, Taichung City       2
 Yizhu, Chiayi County        2
 Taichung City           2
 Heping, Hualien County       2
 Nanshan, Yilan County       2
 Lanyu, Taitung County       2
 Wuta, Yilan County         2
 Liyutan, Miaoli County       2
 Miaoli City, Miaoli County     2
 Pingtung City, Pingtung County   2
 Wufenshan, New Taipei City     2
 Xinyi Township, Nantou County   1
 Taimali, Taitung County      1
 Dapu, Chiayi County        1
 Xiulin, Hualien County       1
 Sun Moon Lake, Nantou County    1
 Jiaxian, Kaohsiung City      1
 Yuchi, Nantou County        1
 Nanxi, Tainan City         1
 Zhushan, Nantou County       1
 Dongshan, Tainan City       1
 Sandimen, Pingtung County     1
 Majia, Pingtung County       1
 Qishan, Kaohsiung City       1
 Chiayi City            1
 Daren, Taitung County       1
 Dawu, Taitung County        1
 Tuku, Yunlin County        1
 Shanhua, Tainan City        1
 Chunri, Pingtung County      1
 Jiali, Tainan City         1
 Shuilin, Yunlin County       1
 Sihu, Yunlin County        1
 Dacheng, Changhua County      1
 Kaohsiung City           1
 Sanyi, Miaoli County        1
 Dajia, Taichung City        1
 Niudou, Yilan County        1
 Dongshan, Yilan County       1
 Wufeng, Hsinchu County       1
 Sanguang, Taoyuan City       1
 Nanzhuang, Miaoli County      1
 Emei, Hsinchu County        1
 Eluanbi, Pingtung Conuty      1
 Yilan City, Yilan County      1
 Tainan City            1
 Zhubei City, Hsinchu County    1
 New Taipei City          1
 Taoyuan City            1
 Neicheng, Yilan County       1
 Taipei City            1
 Guanxi, Hsinchu County       1
 Magong City, Penghu County     1