earthquake report
 Intensity :
 Taroko, Hualien County       4
 Tongmen, Hualien County      4
 Xiulin, Hualien County       3
 Hualien City, Hualien County    3
 Yanliao, Hualien County      3
 Xibao, Hualien County       3
 Heping, Hualien County       3
 Aohua, Yilan County        3
 Nan-ao, Yilan County        3
 Hehuanshan, Nantou County     3
 Shuilian, Hualien County      2
 Xilin, Hualien County       2
 Wuta, Yilan County         2
 Jiqi, Hualien County        2
 Lishan, Taichung City       2
 Nanshan, Yilan County       2
 Deji, Taichung City        2
 Niudou, Yilan County        2
 Sun Moon Lake, Nantou County    2
 Changhua City, Changhua County   2
 Caoling, Yunlin County       2
 Douliu City, Yunlin County     2
 Dongshan, Yilan County       1
 Su-ao, Yilan County        1
 Neicheng, Yilan County       1
 Sanguang, Taoyuan City       1
 Puli, Nantou County        1
 Hongye, Hualien County       1
 Yilan City, Yilan County      1
 Wushikeng, Taichung City      1
 Guanxi, Hsinchu County       1
 Xinyi Township, Nantou County   1
 Liyutan, Miaoli County       1
 Xindian, New Taipei City      1
 Wufeng, Taichung City       1
 Miaoli City, Miaoli County     1
 Nantou City, Nantou County     1
 New Taipei City          1
 Zhunan, Miaoli County       1
 Zhubei City, Hsinchu County    1
 Alishan, Chiayi County       1
 Wufenshan, New Taipei City     1
 Yuanlin, Changhua County      1
 Gukeng, Yunlin County       1
 Zhutung, Hsinchu County      1
 Fanlu, Chiayi County        1
 Taichung City           1
 Chiayi City            1
 Dacheng, Changhua County      1
 Sihu, Yunlin County        1