Current Maximum Hourly Precipitation by District
2017/12/15 21:00 ~ 2017/12/15 22:00
Update Time: 2017/12/15 22:08:10
CountyRainfallStation CodeStation NameLocation
Keelung City0.546694KeelungKeelung CityRen'ai District
New Taipei City----
Taipei City----
Taoyuan City----
Hsinchu City----
Hsinchu----
Miaoli----
Taichung City----
Changhua----
Nantou----
Yunlin----
Chiayi----
Chiayi City----
Tainan City----
Kaohsiung City----
Pingtung----
Yilan----
Hualien----
Taitung----
Penghu----
Kinmen----
Lienchiang0.546799
C0W17
Matsu
Dongyin
Lienchiang CountyNangan Township
Lienchiang CountyDongyin Township