Current| Max Today

RankingStation NameIndexTime
1Yushan501/16 15:00
2Puzih401/16 15:00
3Tataka401/16 15:00
4Ciaotou401/16 15:00
5Jihyuehtan401/16 15:00
6Kinmen301/16 15:00
7Yilan301/16 15:00
8Chengkung301/16 15:00
9Hualien301/16 15:00
10Pingtung301/16 15:00