Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2017/05/28 16:30
Valid:05/29 00:00~05/29 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLOUDY 22~29 13.2 26.4 29 6
Chongqing CLOUDY 23~31 19 25.9 159 17
Fuzhou PARTLY CLOUDY 19~28 19.2 26.6 197 19
Guangzhou PARTLY CLOUDY 22~32 22.7 29.4 284 18
Haikou PARTLY CLOUDY 25~30 24.2 32 183 16
Hangzhou CLEAR 19~33 16.8 25.1 159 16
Hongkong CLEAR 25~29 23.9 28.7 316.7 14.9
Kaifeng PARTLY CLOUDY 23~35
Kunming CLEAR 15~28 13.9 24.6 91.9 8.9
Lanzhou CLEAR 16~32 10.4 23.9 38 8
Nanchang CLEAR 22~33 19.2 26.1 253 17
Nanjing PARTLY CLOUDY 20~33 15.7 25.3 96 10
Qingdao CLEAR 21~27 12.9 19.7 51
Shanghai CLEAR 21~32 15.7 23.5 115 13
Shenyang PARTLY CLOUDY 14~25 11.1 23.2 55 9
Wuhan PARTLY CLOUDY 19~33 17.7 26.2 151 13
XI'AN SHOWERS 21~29 13.8 25.8 65 9