Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2017/07/26 16:30
Valid:07/27 00:00~07/27 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLOUDY 20~34 21.6 30.8 176 14
Chongqing CLEAR 32~39 24.5 32.2 171 13
Fuzhou CLEAR 28~35 25.3 34 92 10
Guangzhou RAINY 29~37 25.3 32.7 228 16
Haikou CLOUDY 26~33 25.2 33.1 210 14
Hangzhou CLEAR 29~40 24.9 33.1 129 12
Hongkong CLOUDY 28~34 26.6 31.5 323.5 17.5
Kaifeng CLOUDY 24~36
Kunming RAINY 21~32 16.8 23.9 204.8 15.8
Lanzhou RAINY 11~22 16.2 29 57 12
Nanchang CLEAR 32~40 26 33.8 122 10
Nanjing PARTLY CLOUDY 29~39 24.6 32 188 13
Qingdao RAINY 27~30 21.9 26.7 177
Shanghai PARTLY CLOUDY 30~36 24.8 31.6 128 12
Shenyang RAINY 22~29 20.4 29 167 14
Wuhan PARTLY CLOUDY 32~42 25.2 32.9 151 11
XI'AN RAINY 31~40 21.6 32 93 11