Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2017/01/22 16:30
Valid:01/23 00:00~01/23 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing PARTLY CLOUDY -9~1 -9.4 1.6 3 2
Chongqing CLOUDY 6~13 5.6 9.5 20 10
Fuzhou PARTLY CLOUDY 7~11 7.7 15 49 10
Guangzhou CLEAR 9~21 9.8 18.3 43 8
Haikou PARTLY CLOUDY 16~20 14.6 20.8 22 9
Hangzhou CLEAR -2~8 1 8 59 12
Hongkong CLEAR 14~19 13.6 18.6 23.4 5.6
Kaifeng CLEAR -4~7
Kunming CLEAR 5~16 1.5 15.1 11.7 2.2
Lanzhou PARTLY CLOUDY -9~8 -11.3 1.5 1 2
Nanchang CLEAR 4~13 2.4 8.9 56 11
Nanjing CLEAR -3~7 -1.6 7 29 7
Qingdao CLEAR -6~1 -3.7 2.6 11
Shanghai CLEAR 0~7 0.5 7.7 39 9
Shenyang CLEAR -21~-7 -16.6 -5.2 7 4
Wuhan CLEAR -2~12 -0.5 8.1 34 8
XI'AN PARTLY CLOUDY -1~8 -4.2 4.8 6 4