Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2017/11/19 16:30
Valid:11/20 00:00~11/20 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLEAR -2~9 -0.4 10.1 6 3
Chongqing CLOUDY 11~12 11.5 15.7 53 14
Fuzhou RAINY 14~15 14.6 21.8 39 7
Guangzhou RAINY 13~16 15.7 24.4 42 6
Haikou RAINY 21~22 19.5 25.1 97 10
Hangzhou CLOUDY 8~13 8.7 16.9 58 9
Hongkong CLOUDY 19~24 19.2 24.2 35.1 5.9
Kaifeng CLEAR 2~13
Kunming RAINY 12~20 6.9 17.3 40.1 5.2
Lanzhou PARTLY CLOUDY -7~4 -2.6 8.9 5 2
Nanchang RAINY 9~13 10.1 17.5 55 9
Nanjing CLOUDY 6~12 6.1 15.9 56 8
Qingdao PARTLY CLOUDY 4~9 6 12.4 27
Shanghai CLOUDY 8~13 8.6 16.7 51 8
Shenyang PARTLY CLOUDY -8~1 -4.2 5.7 17 5
Wuhan CLOUDY 4~13 7.2 16.4 58 9
XI'AN CLOUDY 2~8 2.8 12.1 26 7