earthquake report

More information
 Intensity :
 Ji-an, Hualien County       4
 Tongmen, Hualien County      4
 Hualien City, Hualien County    4
 Xiulin, Hualien County       3
 Tailuge, Hualien County      3
 Yanliao, Hualien County      3
 Shoufeng, Hualien County      3
 Xilin, Hualien County       3
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Heping, Hualien County       2
 Jiqi, Hualien County        2
 Guangfu, Hualien County      2
 Nanshan, Yilan County       2
 Nan-ao, Yilan County        2
 Hongye, Hualien County       2
 Deji, Taichung City        1
 Niudou, Yilan County        1