earthquake report

More information
 Intensity :
 Nan-ao, Yilan County        5
 Heping, Hualien County       5
 Su-ao, Yilan County        4
 Luodong, Yilan County       4
 Neicheng, Yilan County       4
 Niudou, Yilan County        4
 Tailuge, Hualien County      4
 Wufenshan, New Taipei City     4
 Hualien City, Hualien County    4
 Yanliao, Hualien County      4
 Nanshan, Yilan County       4
 Tongmen, Hualien County      4
 Shoufeng, Hualien County      4
 Yilan City, Yilan County      4
 Deji, Taichung City        4
 Pinglin, New Taipei City      3
 Xiulin, Hualien County       3
 Xindian, New Taipei City      3
 Ji-an, Hualien County       3
 Xinyi District, Taipei City    3
 Sanguang, Taoyuan County      3
 Taipei City            3
 New Taipei City          3
 Jiqi, Hualien County        3
 Wugu, New Taipei City       3
 Xilin, Hualien County       3
 Taoyuan City, Taoyuan County    3
 Guangfu, Hualien County      3
 Zhongli, Taoyuan County      3
 Chutung, Hsinchu County      3
 Hongye, Hualien County       3
 Zhunan, Miaoli County       3
 Changbin, Taitung County      3
 Dongshi, Taichung City       3
 Sun Moon Lake, Nantou County    3
 Wufeng, Taichung City       3
 Chenggong, Taitung County     3
 Mingjian, Nantou County      3
 Nantou City, Nantou County     3
 Dadu, Taichung City        3
 Changhua City, Changhua County   3
 Yuanlin, Changhua County      3
 Alishan, Chiayi County       3
 Ershui, Changhua County      3
 Donghe, Taitung County       3
 Caoling, Yunlin County       3
 Gukeng, Yunlin County       3
 Dacheng, Changhua County      3
 Sihu, Yunlin County        3
 Liujiao, Chiayi County       3
 Qigu, Tainan City         3
 Sandiaojiao, New Taipei City    2
 Gongliao, New Taipei City     2
 Keelung City            2
 Zhinan Temple, Taipei City     2
 Yangmingshan, Taipei City     2
 Shitou Mountain, Miaoli County   2
 Hsinchu City            2
 Zhubei City, Hsinchu County    2
 Shitan, Miaoli County       2
 Puli, Nantou County        2
 Miaoli City, Miaoli County     2
 Liyutan, Miaoli County       2
 Sanyi, Miaoli County        2
 Yuchi, Nantou County        2
 Taichung City           2
 Waipu, Taichung City        2
 Chishang, Taitung County      2
 Lidao, Taitung County       2
 Ludao, Taitung County       2
 Taoyuan, Kaohsiung City      2
 Chulu, Taitung County       2
 Dapu, Chiayi County        2
 Taitung City, Taitung County    2
 Dongshan, Tainan City       2
 Nanxi, Tainan City         2
 Jiaxian, Kaohsiung City      2
 Shanhua, Tainan City        2
 Yongkang, Tainan City       2
 Yuli, Hualien County        1
 Beinan, Taitung County       1
 Taimali, Taitung County      1
 Sandimen, Pingtung County     1
 Tainan City            1
 Dawu, Taitung County        1
 Anshuo, Taitung County       1
 Dongjidao, Penghu County      1
 Matzu, Lienchiang County      1