earthquake report

More information
 Intensity :
 Changbin, Taitung County      5
 Chenggong, Taitung County     5
 Chishang, Taitung County      4
 Donghe, Taitung County       4
 Yuli, Hualien County        3
 Hongye, Hualien County       3
 Lidao, Taitung County       3
 Guangfu, Hualien County      3
 Jiqi, Hualien County        3
 Taoyuan, Kaohsiung City      3
 Yanliao, Hualien County      3
 Caoling, Yunlin County       3
 Caoshan, Chiayi County       3
 Chiayi City            3
 Xinhua, Tainan City        3
 Shanhua, Tainan City        3
 Liujiao, Chiayi County       3
 Qigu, Tainan City         3
 Chulu, Taitung County       2
 Xilin, Hualien County       2
 Beinan, Taitung County       2
 Ludao, Taitung County       2
 Taitung City, Taitung County    2
 Shoufeng, Hualien County      2
 Alishan, Chiayi County       2
 Tongmen, Hualien County      2
 Ji-an, Hualien County       2
 Hualien City, Hualien County    2
 Dapu, Chiayi County        2
 Sun Moon Lake, Nantou County    2
 Jiaxian, Kaohsiung City      2
 Nanxi, Tainan City         2
 Dongshan, Tainan City       2
 Tailuge, Hualien County      2
 Gukeng, Yunlin County       2
 Mingjian, Nantou County      2
 Douliu City, Yunlin County     2
 Nantou City, Nantou County     2
 Jiuru, Pingtung County       2
 Wufeng, Taichung City       2
 Pingtung City, Pingtung County   2
 Yuanlin, Changhua County      2
 Yongkang, Tainan City       2
 Dongshi, Taichung City       2
 Qishan, Kaohsiung City       2
 Jiali, Tainan City         2
 Sihu, Yunlin County        2
 Lanyu, Taitung County       2
 Tainan City            2
 Dadu, Taichung City        2
 Dacheng, Changhua County      2
 Liyutan, Miaoli County       2
 Changhua City, Changhua County   2
 Kaohsiung City           2
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Sanyi, Miaoli County        2
 Taimali, Taitung County      1
 Xiulin, Hualien County       1
 Yuchi, Nantou County        1
 Sandimen, Pingtung County     1
 Ershui, Changhua County      1
 Deji, Taichung City        1
 Dawu, Taitung County        1
 Taichung City           1
 Puli, Nantou County        1
 Nanshan, Yilan County       1
 Nan-ao, Yilan County        1
 Liuqiu, Pingtung County      1
 Heping, Hualien County       1
 Shitan, Miaoli County       1
 Niudou, Yilan County        1
 Hengchun, Pingtung County     1
 Anshuo, Taitung County       1
 Sanguang, Taoyuan City       1
 Miaoli City, Miaoli County     1
 Nanwan, Pingtung County      1
 Waipu, Taichung City        1
 Luodong, Yilan County       1
 Eluanbi, Pingtung Conuty      1
 Zhutung, Hsinchu County      1
 Zhunan, Miaoli County       1
 Magong City, Penghu County     1