earthquake report

More information
 Intensity :
 Sun Moon Lake, Nantou County    6
 Yuchi, Nantou County        5
 Nantou City, Nantou County     5
 Wufeng, Taichung City       5
 Mingjian, Nantou County      5
 Dongshi, Taichung City       5
 Puli, Nantou County        5
 Yuanlin, Changhua County      5
 Hehuanshan, Nantou County     4
 Deji, Taichung City        4
 Ershui, Changhua County      4
 Guangfu, Hualien County      4
 Taichung City           4
 Alishan, Chiayi County       4
 Caoling, Yunlin County       4
 Changhua City, Changhua County   4
 Liyutan, Miaoli County       4
 Dadu, Taichung City        4
 Waipu, Taichung City        4
 Chiayi City            4
 Dacheng, Changhua County      4
 Sihu, Yunlin County        4
 Jiali, Tainan City         4
 Xilin, Hualien County       3
 Tongmen, Hualien County      3
 Shoufeng, Hualien County      3
 Ji-an, Hualien County       3
 Jiqi, Hualien County        3
 Hualien City, Hualien County    3
 Douliu City, Yunlin County     3
 Tailuge, Hualien County      3
 Sanyi, Miaoli County        3
 Nanshan, Yilan County       3
 Caoshan, Chiayi County       3
 Miaoli City, Miaoli County     3
 Heping, Hualien County       3
 Zhunan, Miaoli County       3
 Zhutung, Hsinchu County      3
 Nanxi, Tainan City         3
 Liujiao, Chiayi County       3
 Hsinchu City            3
 Zhubei City, Hsinchu County    3
 Luodong, Yilan County       3
 Xinhua, Tainan City        3
 Yongkang, Tainan City       3
 Xinyi District, Taipei City    3
 Wufenshan, New Taipei City     3
 Magong City, Penghu County     3
 Hongye, Hualien County       2
 Xiulin, Hualien County       2
 Yuli, Hualien County        2
 Changbin, Taitung County      2
 Dapu, Chiayi County        2
 Taoyuan, Kaohsiung City      2
 Nan-ao, Yilan County        2
 Chenggong, Taitung County     2
 Niudou, Yilan County        2
 Jiaxian, Kaohsiung City      2
 Donghe, Taitung County       2
 Neicheng, Yilan County       2
 Su-ao, Yilan County        2
 Chulu, Taitung County       2
 Yilan City, Yilan County      2
 Zhongli, Taoyuan County      2
 Beinan, Taitung County       2
 Xindian, New Taipei City      2
 Taoyuan City, Taoyuan County    2
 Taitung City, Taitung County    2
 New Taipei City          2
 Qigu, Tainan City         2
 Zhinan Temple, Taipei City     2
 Taipei City            2
 Tainan City            2
 Wugu, New Taipei City       2
 Jiuru, Pingtung County       2
 Pingtung City, Pingtung County   2
 Dongjidao, Penghu County      2
 Keelung City            2
 Kaohsiung City           2
 Pinglin, New Taipei City      1
 Sandimen, Pingtung County     1
 Guishandao, Yilan County      1
 Taimali, Taitung County      1
 Anshuo, Taitung County       1
 Fangliao, Pingtung County     1