earthquake report

More information
 Intensity :
 Tailuge, Hualien County      5
 Heping, Hualien County       4
 Hualien City, Hualien County    4
 Yanliao, Hualien County      4
 Xiulin, Hualien County       3
 Ji-an, Hualien County       3
 Niudou, Yilan County        3
 Xilin, Hualien County       3
 Nan-ao, Yilan County        3
 Jiqi, Hualien County        3
 Tongmen, Hualien County      3
 Guangfu, Hualien County      3
 Nanshan, Yilan County       2
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Deji, Taichung City        2
 Luodong, Yilan County       2
 Sun Moon Lake, Nantou County    2
 Shoufeng, Hualien County      2
 Alishan, Chiayi County       2
 Caoling, Yunlin County       2
 Sihu, Yunlin County        2
 Su-ao, Yilan County        1
 Neicheng, Yilan County       1
 Sanguang, Taoyuan City       1
 Yilan City, Yilan County      1
 Zhutung, Hsinchu County      1
 Hongye, Hualien County       1
 New Taipei City          1
 Liyutan, Miaoli County       1
 Xinyi District, Taipei City    1
 Zhubei City, Hsinchu County    1
 Taoyuan City            1
 Puli, Nantou County        1
 Taichung City           1
 Shitan, Miaoli County       1
 Mingjian, Nantou County      1
 Dongshi, Taichung City       1
 Yuanlin, Changhua County      1
 Changhua City, Changhua County   1
 Ershui, Changhua County      1
 Chenggong, Taitung County     1
 Gukeng, Yunlin County       1
 Guishandao, Yilan County      1
 Douliu City, Yunlin County     1
 Changbin, Taitung County      1
 Caoshan, Chiayi County       1
 Chishang, Taitung County      1
 Dacheng, Changhua County      1
 Chiayi City            1
 Liujiao, Chiayi County       1
 Wufeng, Taichung City       1
 Xinhua, Tainan City        1
 Dadu, Taichung City        1
 Shanhua, Tainan City        1
 Nantou City, Nantou County     1
 Jiali, Tainan City         1
 Zhunan, Miaoli County       1
 Qigu, Tainan City         1