earthquake report

More information
 Intensity :
 New Taipei City          3
 Xinyi District, Taipei City    3
 Yilan City, Yilan County      3
 Pinglin, New Taipei City      3
 Neicheng, Yilan County       3
 Xindian, New Taipei City      3
 Niudou, Yilan County        3
 Luodong, Yilan County       3
 Nan-ao, Yilan County        3
 Taipei City            2
 Shimen, New Taipei City      2
 Zhinan Temple, Taipei City     2
 Wufenshan, New Taipei City     2
 Sandiaojiao, New Taipei City    2
 Sanguang, Taoyuan City       2
 Su-ao, Yilan County        2
 Nanshan, Yilan County       2
 Heping, Hualien County       2
 Guishandao, Yilan County      2
 Deji, Taichung City        2
 Hsinchu City            2
 Tailuge, Hualien County      2
 Taoyuan City            2
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Zhutung, Hsinchu County      2
 Yanliao, Hualien County      2
 Wugu, New Taipei City       1
 Zhongli, Taoyuan City       1
 Zhubei City, Hsinchu County    1
 Keelung City            1
 Shitou Mountain, Miaoli County   1
 Miaoli City, Miaoli County     1
 Xiulin, Hualien County       1
 Wanli, New Taipei City       1
 Hualien City, Hualien County    1
 Shitan, Miaoli County       1
 Ji-an, Hualien County       1
 Shoufeng, Hualien County      1
 Xilin, Hualien County       1
 Tongmen, Hualien County      1
 Jiqi, Hualien County        1
 Guangfu, Hualien County      1
 Mingjian, Nantou County      1
 Ershui, Changhua County      1
 Gukeng, Yunlin County       1
 Zhunan, Miaoli County       1
 Chenggong, Taitung County     1